Project

General

Profile

Bug #12557

how to report a bug report

Added by Toon Laro over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status:
New
Priority:
Low
Assignee:
-
Category:
General
Target version:
Start date:
01/19/2019
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Affected Version:
git stable branch
System:
Windows
bitness:
64-bit
hardware architecture:
amd64/x86

Description

Dutch tekst
(Omdat ik totaal onbekend ben met het melden van een Darktable bugs schrijf ik deze tekst in het Nederlands en een vertaling met Google translate, maar het voelt alsof ik de vraag naar een zwart gat stuur. Sorry als ik dit forum total verkeerd gebruik).
Nu mijn vraag: Ik werk sinds enige tijd met Darktable. Het programma loopt regelmatig vast en produceert een rapport in als *.txt bestand. Ik wil deze graag delen, zoals de foutmelding aangeeft maar weet dus niet hoe, maar bij deze enkele bestanden met mijn problemen. Ik vermoed dat een en ander met de respons naar mijn NAS te maken heeft, waar ik alle fotobestanden heb staan. Het programma lijkt af en toe moeizaam contact te krijgen met mijn bestanden. Veel meer kan ik er niet over zeggen en stuur daarom de bug rapporten. Hopelijk heeft u er iets aan.
English text
Because I am totally unfamiliar with reporting a Darktable bugs I write this text in Dutch and a translation with Google translate, but it feels like I send the question to a black hole. I'm sorry if I use this forum incorrectly).
Now my question: I have been working with Darktable for some time. The program crashes regularly and produces a report as * .txt file. I would like to share this, as the error message indicates, but I do not know how, but with these few files with my problems. I suspect that this has to do with the response to my NAS, where I have all the photo files. The program seems occasionally difficult to get in touch with my files. I can not say much more about it and therefore send the bug reports. Hopefully you will benefit.

darktable_bt_6N03VZ.txt (9.87 KB) darktable_bt_6N03VZ.txt Toon Laro, 01/19/2019 11:20 PM
darktable_bt_363DVZ.txt (49 Bytes) darktable_bt_363DVZ.txt Toon Laro, 01/19/2019 11:20 PM
darktable_bt_AXF0VZ.txt (49 Bytes) darktable_bt_AXF0VZ.txt Toon Laro, 01/19/2019 11:20 PM
darktable_bt_BMNDVZ.txt (5.62 KB) darktable_bt_BMNDVZ.txt Toon Laro, 01/19/2019 11:20 PM
darktable_bt_BXF0VZ.txt (49 Bytes) darktable_bt_BXF0VZ.txt Toon Laro, 01/19/2019 11:20 PM
darktable_bt_E7H9UZ.txt (7.04 KB) darktable_bt_E7H9UZ.txt Toon Laro, 01/19/2019 11:20 PM
darktable_bt_KXLDVZ.txt (49 Bytes) darktable_bt_KXLDVZ.txt Toon Laro, 01/19/2019 11:20 PM
darktable_bt_MI1ZVZ.txt (9.75 KB) darktable_bt_MI1ZVZ.txt Toon Laro, 01/19/2019 11:20 PM
darktable_bt_Q4TPVZ.txt (49 Bytes) darktable_bt_Q4TPVZ.txt Toon Laro, 01/19/2019 11:20 PM
darktable_bt_QYUPVZ.txt (49 Bytes) darktable_bt_QYUPVZ.txt Toon Laro, 01/19/2019 11:20 PM
darktable_bt_2RS5VZ.txt (8.74 KB) darktable_bt_2RS5VZ.txt Toon Laro, 01/26/2019 07:02 PM
darktable_bt_0Z99VZ.txt (9.84 KB) darktable_bt_0Z99VZ.txt Toon Laro, 01/26/2019 07:02 PM

Also available in: Atom PDF

Go to top