Project

General

Profile

darktable_bt_J7GVUZ.txt

new logfile after radeon driver update - Hans NEHER, 01/05/2019 01:22 AM

Download (4.72 KB)

 
1
this is darktable 2.6.0 reporting an exception:
2

  
3
-------------------
4

  
5
Error occurred on Saturday, January 5, 2019 at 00:16:34.
6

  
7
darktable.exe caused an Access Violation at location 00007FFB7D83C6BA in module amdocl64.dll Reading from location 0000000000000020.
8

  
9
AddrPC      Params
10
00007FFB7D83C6BA 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 amdocl64.dll!clGetPipeInfo
11
00007FFB7D83C5D0 0000000003F29710 0000000000000000 0000000003F294E0 amdocl64.dll!clGetPipeInfo
12
00007FFB7D83B1B6 0000000003FBAAA0 0000000003F294E0 0000000000000000 amdocl64.dll!clGetPipeInfo
13
00007FFB7D8396C4 0000000003F283D0 0000000003F28590 0000000000000000 amdocl64.dll!clGetPipeInfo
14
00007FFB7D81AC97 0000000000000000 000000000F2466F0 000000000F2466F0 amdocl64.dll!clGetPipeInfo
15
00007FFB7D80BCDE 000000000F2466F0 0000000000000000 0000000000000000 amdocl64.dll!clGetPipeInfo
16
00007FFB7D8281A9 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 amdocl64.dll!clGetPipeInfo
17
00007FFBC1247E94 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 KERNEL32.DLL!BaseThreadInitThunk
18
00007FFBC347A251 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 ntdll.dll!RtlUserThreadStart
19

  
20
darktable.exe	2.6.0.0
21
ntdll.dll  	10.0.17763.194
22
KERNEL32.DLL	10.0.17763.1
23
KERNELBASE.dll	10.0.17763.134
24
msvcrt.dll 	7.0.17763.1
25
libintl-8.dll	0.19.8.0
26
ADVAPI32.dll	10.0.17763.1
27
sechost.dll 	10.0.17763.1
28
RPCRT4.dll 	10.0.17763.194
29
libiconv-2.dll	1.15.0.0
30
libglib-2.0-0.dll	2.58.1.0
31
ole32.dll  	10.0.17763.134
32
combase.dll 	10.0.17763.134
33
ucrtbase.dll	10.0.17763.1
34
bcryptPrimitives.dll	10.0.17763.1
35
GDI32.dll  	10.0.17763.1
36
gdi32full.dll	10.0.17763.194
37
msvcp_win.dll	10.0.17763.1
38
USER32.dll 	10.0.17763.168
39
win32u.dll 	10.0.17763.1
40
SHELL32.dll 	10.0.17763.168
41
cfgmgr32.dll	10.0.17763.1
42
shcore.dll 	10.0.17763.1
43
windows.storage.dll	10.0.17763.168
44
profapi.dll 	10.0.17763.1
45
powrprof.dll	10.0.17763.1
46
shlwapi.dll 	10.0.17763.1
47
kernel.appcore.dll	10.0.17763.1
48
cryptsp.dll 	10.0.17763.1
49
WS2_32.dll 	10.0.17763.1
50
libdarktable.dll
51
PSAPI.DLL  	10.0.17763.1
52
libwinpthread-1.dll	1.0.0.0
53
libpcre-1.dll
54
libgcc_s_seh-1.dll
55
exchndl.dll 	0.8.2.0
56
libexiv2.dll
57
libcairo-2.dll
58
libstdc++-6.dll
59
libgdk-3-0.dll	3.24.2.0
60
IMM32.dll  	10.0.17763.1
61
SETUPAPI.dll	10.0.17763.1
62
bcrypt.dll 	10.0.17763.1
63
libgdk_pixbuf-2.0-0.dll	2.38.0.0
64
libgmodule-2.0-0.dll	2.58.1.0
65
libgobject-2.0-0.dll	2.58.1.0
66
libgphoto2-6.dll
67
libgphoto2_port-12.dll
68
libGraphicsMagick-3.dll
69
libIlmImf-2_3.dll
70
libjpeg-8.dll
71
libjson-glib-1.0-0.dll
72
liblcms2-2.dll
73
libpango-1.0-0.dll	1.43.0.0
74
lua53.dll
75
libpng16-16.dll
76
libpugixml.dll
77
libpangocairo-1.0-0.dll	1.43.0.0
78
libsecret-1-0.dll
79
libsoup-2.4-1.dll
80
libtiff-5.dll
81
libsqlite3-0.dll
82
zlib1.dll
83
VERSION.dll 	10.0.17763.1
84
MSIMG32.dll 	10.0.17763.1
85
libexpat-1.dll
86
mgwhelp.dll 	0.8.2.0
87
libfontconfig-1.dll
88
dwmapi.dll 	10.0.17763.1
89
CRYPT32.dll 	10.0.17763.1
90
MSASN1.dll 	10.0.17763.1
91
WINMM.dll  	10.0.17763.1
92
libfreetype-6.dll	2.9.1.0
93
libcairo-gobject-2.dll
94
libpangowin32-1.0-0.dll	1.43.0.0
95
gdiplus.dll 	10.0.17763.195
96
libffi-6.dll
97
libpixman-1-0.dll
98
libepoxy-0.dll
99
libltdl-7.dll
100
libsystre-0.dll
101
libbz2-1.dll
102
libexif-12.dll
103
libIex-2_3.dll
104
libIlmThread-2_3.dll
105
libHalf-2_3.dll
106
libImath-2_3.dll
107
libthai-0.dll
108
libpangoft2-1.0-0.dll	1.43.0.0
109
libgcrypt-20.dll	1.8.4.17417
110
libpsl-5.dll
111
dbghelp.dll 	10.0.17763.1
112
WINMMBASE.dll	10.0.17763.1
113
liblzma-5.dll	5.2.4.0
114
USP10.dll  	10.0.17763.1
115
libtre-5.dll
116
libzstd.dll
117
libharfbuzz-0.dll
118
libdatrie-1.dll
119
libidn2-0.dll
120
DWrite.dll 	10.0.17763.168
121
dbgcore.DLL 	10.0.17763.1
122
libgraphite2.dll
123
libgomp-1.dll
124
libgio-2.0-0.dll	2.58.1.0
125
libopenjp2-7.dll
126
libgtk-3-0.dll	3.24.2.0
127
librsvg-2-2.dll
128
libxml2-2.dll
129
libfribidi-0.dll
130
libgpg-error-0.dll	1.33.0.0
131
libunistring-2.dll	0.9.10.0
132
IPHLPAPI.DLL	10.0.17763.1
133
DNSAPI.dll 	10.0.17763.1
134
NSI.dll   	10.0.17763.1
135
comdlg32.dll	10.0.17763.1
136
COMCTL32.dll	6.10.17763.195
137
WINSPOOL.DRV	10.0.17763.1
138
PROPSYS.dll 	7.0.17763.1
139
OLEAUT32.dll	10.0.17763.1
140
libatk-1.0-0.dll	2.30.0.0
141
libcroco-0.6-3.dll
142
rsaenh.dll 	10.0.17763.1
143
CRYPTBASE.dll	10.0.17763.1
144
uxtheme.dll 	10.0.17763.1
145
clbcatq.dll 	2001.12.10941.16384
146
mswsock.dll 	10.0.17763.1
147
rasadhlp.dll	10.0.17763.1
148
fwpuclnt.dll	10.0.17763.1
149
MSCTF.dll  	10.0.17763.1
150
DEVOBJ.dll 	10.0.17763.1
151
WINTRUST.dll	10.0.17763.1
152
OpenCL.dll 	25.20.15003.5010
153
amdocl64.dll	24.20.11016.4
154
OPENGL32.dll	10.0.17763.1
155
GLU32.dll  	10.0.17763.1
156
atiadlxx.dll	24.20.11016.4
157
atig6txx.dll	25.20.15003.5010
158
amdocl12cl64.dll	24.20.11016.4
159
amdocl64.dll	25.20.15003.5010
160
atiadlxx.dll	25.20.15003.5010
161
amdocl12cl64.dll	25.20.15003.5010
162
TextInputFramework.dll	10.0.17763.1
163
CoreUIComponents.dll	10.0.17763.1
164
CoreMessaging.dll	10.0.17763.194
165
ntmarta.dll 	10.0.17763.1
166
wintypes.dll	10.0.17763.134
167

  
168
Windows 10.0.17763
169
DrMingw 0.8.2
170