Project

General

Profile

darktable_bt_LNLVUZ.txt

Christian Pfister, 12/27/2018 08:08 PM

 
1
this is darktable 2.6.0 reporting an exception:
2

  
3
-------------------
4

  
5
Error occurred on Thursday, December 27, 2018 at 18:38:26.
6

  
7
darktable.exe caused an Access Violation at location 0000000064942C11 in module libwinpthread-1.dll Writing to location 0000000000000072.
8

  
9
AddrPC      Params
10
0000000064942C11 0000000000000002 0000000063834780 0000000000000000 libwinpthread-1.dll!pthread_mutex_lock
11
00000000636D61C9 000000000000032C 0000000063834760 0000000000000000 libdarktable.dll!dt_dev_pixelpipe_cleanup [D:/build/darktable/src/common/dtpthread.h @ 307]
12
000000006361AFB8 000000010000299F 0000000063837484 0000000005A0F770 libdarktable.dll!dt_imageio_export_with_flags [D:/build/darktable/src/common/imageio.c @ 963]
13
000000006363A5DC 0000000000000000 0000000005A0FD40 0000000000000000 libdarktable.dll!dt_mipmap_cache_get_with_caller [D:/build/darktable/src/common/mipmap_cache.c @ 1221]
14
00000000636635E3 FFFFFFFFFFFFFFFF 000000000872C4B0 000000000872C4D8 libdarktable.dll!dt_image_load_job_run [D:/build/darktable/src/control/jobs/image_jobs.c @ 35]
15
000000006365B586 0000000001B80000 00000000049F2130 0000000000000000 libdarktable.dll!dt_control_job_execute [D:/build/darktable/src/control/jobs.c @ 304]
16
000000006365BF98 00000000049F1F78 0000000000000000 0000000000000000 libdarktable.dll!dt_control_work [D:/build/darktable/src/control/jobs.c @ 323]
17
0000000064944B90 00000000049F1F40 0000000000000000 0000000000000000 libwinpthread-1.dll!pthread_create_wrapper
18
00007FFE07FDAA96 00007FFE080306D0 00000000049F2130 0000000000000000 msvcrt.dll!_beginthreadex
19
00007FFE07FDAB6C 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 msvcrt.dll!_endthreadex
20
00007FFE07603034 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 KERNEL32.DLL!BaseThreadInitThunk
21
00007FFE0A1D3691 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 ntdll.dll!RtlUserThreadStart
22

  
23
darktable.exe	2.6.0.0
24
ntdll.dll  	10.0.17134.471
25
KERNEL32.DLL	10.0.17134.1
26
KERNELBASE.dll	10.0.17134.441
27
msvcrt.dll 	7.0.17134.1
28
libglib-2.0-0.dll	2.58.1.0
29
libintl-8.dll	0.19.8.0
30
ADVAPI32.dll	10.0.17134.471
31
libdarktable.dll
32
sechost.dll 	10.0.17134.319
33
GDI32.dll  	10.0.17134.285
34
RPCRT4.dll 	10.0.17134.471
35
libiconv-2.dll	1.15.0.0
36
gdi32full.dll	10.0.17134.471
37
msvcp_win.dll	10.0.17134.137
38
ole32.dll  	10.0.17134.407
39
ucrtbase.dll	10.0.17134.319
40
combase.dll 	10.0.17134.407
41
USER32.dll 	10.0.17134.376
42
bcryptPrimitives.dll	10.0.17134.1
43
win32u.dll 	10.0.17134.1
44
SHELL32.dll 	10.0.17134.441
45
PSAPI.DLL  	10.0.17134.1
46
cfgmgr32.dll	10.0.17134.1
47
shcore.dll 	10.0.17134.112
48
windows.storage.dll	10.0.17134.471
49
shlwapi.dll 	10.0.17134.1
50
libwinpthread-1.dll	1.0.0.0
51
kernel.appcore.dll	10.0.17134.112
52
profapi.dll 	10.0.17134.1
53
powrprof.dll	10.0.17134.1
54
libstdc++-6.dll
55
libgcc_s_seh-1.dll
56
FLTLIB.DLL 	10.0.17134.1
57
WS2_32.dll 	10.0.17134.1
58
libcairo-2.dll
59
exchndl.dll 	0.8.2.0
60
libexiv2.dll
61
libgdk-3-0.dll	3.24.2.0
62
libgdk_pixbuf-2.0-0.dll	2.38.0.0
63
IMM32.dll  	10.0.17134.1
64
SETUPAPI.dll	10.0.17134.1
65
libgmodule-2.0-0.dll	2.58.1.0
66
libgobject-2.0-0.dll	2.58.1.0
67
libgphoto2-6.dll
68
libgphoto2_port-12.dll
69
libGraphicsMagick-3.dll
70
libIlmImf-2_3.dll
71
libjpeg-8.dll
72
libjson-glib-1.0-0.dll
73
liblcms2-2.dll
74
lua53.dll
75
libpango-1.0-0.dll	1.43.0.0
76
libpangocairo-1.0-0.dll	1.43.0.0
77
libpng16-16.dll
78
libpugixml.dll
79
libsecret-1-0.dll
80
libsoup-2.4-1.dll
81
libsqlite3-0.dll
82
libtiff-5.dll
83
zlib1.dll
84
MSIMG32.dll 	10.0.17134.1
85
libpcre-1.dll
86
libfontconfig-1.dll
87
libfreetype-6.dll	2.9.1.0
88
libpixman-1-0.dll
89
mgwhelp.dll 	0.8.2.0
90
libexpat-1.dll
91
VERSION.dll 	10.0.17134.1
92
dwmapi.dll 	10.0.17134.1
93
gdiplus.dll 	10.0.17134.472
94
WINMM.dll  	10.0.17134.1
95
libcairo-gobject-2.dll
96
libepoxy-0.dll
97
libpangowin32-1.0-0.dll	1.43.0.0
98
libffi-6.dll
99
libexif-12.dll
100
libltdl-7.dll
101
libsystre-0.dll
102
libbz2-1.dll
103
libHalf-2_3.dll
104
libIex-2_3.dll
105
libIlmThread-2_3.dll
106
libImath-2_3.dll
107
libthai-0.dll
108
libpangoft2-1.0-0.dll	1.43.0.0
109
libgcrypt-20.dll	1.8.4.17417
110
libpsl-5.dll
111
liblzma-5.dll	5.2.4.0
112
libzstd.dll
113
libharfbuzz-0.dll
114
dbghelp.dll 	10.0.17134.1
115
winmmbase.dll	10.0.17134.1
116
USP10.dll  	10.0.17134.1
117
libtre-5.dll
118
libdatrie-1.dll
119
libidn2-0.dll
120
DWrite.dll 	10.0.17134.376
121
libgraphite2.dll
122
dbgcore.DLL 	10.0.17134.1
123
libgomp-1.dll
124
libgio-2.0-0.dll	2.58.1.0
125
libgtk-3-0.dll	3.24.2.0
126
libopenjp2-7.dll
127
librsvg-2-2.dll
128
libxml2-2.dll
129
libfribidi-0.dll
130
libgpg-error-0.dll	1.33.0.0
131
libunistring-2.dll	0.9.10.0
132
comdlg32.dll	10.0.17134.1
133
DNSAPI.dll 	10.0.17134.441
134
IPHLPAPI.DLL	10.0.17134.1
135
NSI.dll   	10.0.17134.1
136
COMCTL32.dll	6.10.17134.472
137
WINSPOOL.DRV	10.0.17134.319
138
libatk-1.0-0.dll	2.30.0.0
139
PROPSYS.dll 	7.0.17134.112
140
bcrypt.dll 	10.0.17134.112
141
OLEAUT32.dll	10.0.17134.48
142
libcroco-0.6-3.dll
143
CRYPTSP.dll 	10.0.17134.1
144
rsaenh.dll 	10.0.17134.254
145
CRYPTBASE.dll	10.0.17134.1
146
uxtheme.dll 	10.0.17134.1
147
nview64.dll 	6.14.10.14124
148
WTSAPI32.dll	10.0.17134.1
149
ntmarta.dll 	10.0.17134.1
150
NVWRSFR.DLL 	6.14.10.14678
151
clbcatq.dll 	2001.12.10941.16384
152
mswsock.dll 	10.0.17134.1
153
rasadhlp.dll	10.0.17134.1
154
fwpuclnt.dll	10.0.17134.1
155
MSCTF.dll  	10.0.17134.376
156
DEVOBJ.dll 	10.0.17134.1
157
WINTRUST.dll	10.0.17134.81
158
MSASN1.dll 	10.0.17134.1
159
CRYPT32.dll 	10.0.17134.1
160
Wintab32.dll	1.0.4.7
161
Pen_Tablet.dll	5.2.4.6
162
IconCodecService.dll	10.0.17134.1
163
WindowsCodecs.dll	10.0.17134.345
164
winhttp.dll 	10.0.17134.441
165
libpixbufloader-png.dll
166
mscms.dll  	10.0.17134.1
167
USERENV.dll 	10.0.17134.1
168
ColorAdapterClient.dll	10.0.17134.1
169
icm32.dll  	10.0.17134.1
170
TextInputFramework.dll	10.0.17134.376
171
CoreUIComponents.dll	10.0.17134.376
172
CoreMessaging.dll	10.0.17134.471
173
wintypes.dll	10.0.17134.407
174
Oleacc.dll 	7.2.17134.1
175
libdarkroom.dll
176
libknight.dll
177
liblighttable.dll
178
libmap.dll
179
libosmgpsmap-1.0-1.dll
180
libslideshow.dll
181
libtethering.dll
182
libcopy.dll
183
libexr.dll
184
libj2k.dll
185
libjpeg.dll
186
libpdf.dll
187
libpfm.dll
188
libpng.dll
189
libppm.dll
190
libtiff.dll
191
libwebp.dll
192
libwebp-7.dll
193
libdisk.dll
194
libemail.dll
195
libfacebook.dll
196
libcurl-4.dll
197
WLDAP32.dll 	10.0.17134.1
198
libbrotlidec.dll
199
libnghttp2-14.dll
200
libcrypto-1_1-x64.dll	1.1.1.1
201
libssl-1_1-x64.dll	1.1.1.1
202
libbrotlicommon.dll
203
secur32.dll 	10.0.17134.1
204
SSPICLI.DLL 	10.0.17134.376
205
libflickr.dll
206
libflickcurl-1.dll
207
libgallery.dll
208
liblatex.dll
209
libpicasa.dll
210
libashift.dll
211
libatrous.dll
212
libbasecurve.dll
213
libbilat.dll
214
libbilateral.dll
215
libbloom.dll
216
libborders.dll
217
libcacorrect.dll
218
libchannelmixer.dll
219
libclahe.dll
220
libclipping.dll
221
libcolisa.dll
222
libcolorbalance.dll
223
libcolorchecker.dll
224
libcolorcontrast.dll
225
libcolorcorrection.dll
226
libcolorin.dll
227
libcolorize.dll
228
libcolormapping.dll
229
libcolorout.dll
230
libcolorreconstruct.dll
231
libcolortransfer.dll
232
libcolorzones.dll
233
libdefringe.dll
234
libdemosaic.dll
235
libdenoiseprofile.dll
236
libdither.dll
237
libequalizer.dll
238
libexposure.dll
239
libfilmic.dll
240
libfinalscale.dll
241
libflip.dll
242
libgamma.dll
243
libglobaltonemap.dll
244
libgraduatednd.dll
245
libgrain.dll
246
libhazeremoval.dll
247
libhighlights.dll
248
libhighpass.dll
249
libhotpixels.dll
250
libinvert.dll
251
liblens.dll
252
liblensfun.dll
253
liblevels.dll
254
libliquify.dll
255
liblowlight.dll
256
liblowpass.dll
257
libmonochrome.dll
258
libnlmeans.dll
259
liboverexposed.dll
260
libprofile_gamma.dll
261
librawdenoise.dll
262
librawoverexposed.dll
263
librawprepare.dll
264
librelight.dll
265
libretouch.dll
266
librotatepixels.dll
267
libscalepixels.dll
268
libshadhi.dll
269
libsharpen.dll
270
libsoften.dll
271
libsplittoning.dll
272
libspots.dll
273
libtemperature.dll
274
libtonecurve.dll
275
libtonemap.dll
276
libvelvia.dll
277
libvibrance.dll
278
libvignette.dll
279
libwatermark.dll
280
libzonesystem.dll
281
libbackgroundjobs.dll
282
libcamera.dll
283
libcollect.dll
284
libcolorlabels.dll
285
libcolorpicker.dll
286
libcopy_history.dll
287
libdarktable_label.dll
288
libduplicate.dll
289
libexport.dll
290
libfilmstrip.dll
291
libfilter.dll
292
libgeotagging.dll
293
libglobal_toolbox.dll
294
libhinter.dll
295
libhistogram.dll
296
libhistory.dll
297
libimage.dll
298
libimport.dll
299
liblighttable_mode.dll
300
liblive_view.dll
301
liblocation.dll
302
libmap_settings.dll
303
libmasks.dll
304
libmetadata.dll
305
libmetadata_view.dll
306
libmodulegroups.dll
307
libmodulelist.dll
308
libmodule_toolbox.dll
309
libnavigation.dll
310
libratings.dll
311
librecentcollect.dll
312
libselect.dll
313
libsession.dll
314
libsnapshots.dll
315
libstyles.dll
316
libtagging.dll
317
libviewswitcher.dll
318
libview_toolbox.dll
319

  
320
Windows 10.0.17134
321
DrMingw 0.8.2
322

  
Go to top